Discus Fisk Information: Bad vatten kan döda

När man tittar på att bibehålla vatten som bäst passar din fisk, bör du undvika bergsäkert vatten diskus fisk som kommer att döda dina yngel. Dessa inkluderar nitrater, nitriter och ammoniak, tungmetaller och hårdhet. Det finns tre Staes att brottas med det, om de lämnas obevakade, kan orsaka diskus fisk att lida och mer än sannolikt dö.
Kontrollera ammoniaknivåer
Ammoniak är den första etappen av kvävets kretslopp i vatten och är en killer kombination av restprodukter som ohjälpligt kan skada din diskus. Det är viktigt att du håller dessa nivåer på noll (0) vid alla tidpunkter, och hålla ett öga på de variationer i nivå kvalitet när du lägger till ny fisk till ditt akvarium. Under denna period måste filtret kapacitet att få tid att anpassa sig till den ökade belastningen som den nya diskus orsaken.
Låg nitritnivåer är kritiska

Nitriter är det andra steget i kvävets kretslopp, som är en annan faktor som kan leda till döden om de lämnas utan uppsikt. Det bör hållas så låg som möjligt, och du kan utföra denna uppgift genom att helt enkelt göra en partiell vattenbyte på en frekvent basis som uppmuntrar växtligheten i din tank.
Nitrathalterna bör hållas låg liksom

Nitrater är den tredje etappen av kvävets kretslopp som bör hållas helst under 25 ppm. Även om det inte är lika giftig som nitrit eller ammoniak, kommer det att döda så småningom din fisk om nivåerna blir över 100 ppm.
Eliminera tungmetaller

Med hjälp av ett filter för att eliminera tungmetaller som ibland hänvisas till som Metalex, kommer att ta bort de flesta av de föreningar som kommer att skada din diskus, men kommer det inte att ta bort hårdheten från vattnet. En bra filter består av ett förfilter pod, en CBR2 pod och ett kolblock.
Att bli av hårdhet

Om ditt kranvatten har en GH eller allmän hårdhetsgrad över 12 grader, behöver du en omvänd osmos Water Treatment som ger rent vatten som du kan anpassa sig till önskade nivåer. Detta är bra om du visar eller avel din diskus. Oavsett om du väljer att använda en omvänd osmos enhet eller en Metalex enhet kommer varje behov periodiska patron ersättare beroende på halten av främmande ämnen som behandlas.
Ett par ord om Alger

Om du upptäcker att du har problem med alger, kommer du vill testa för fosfat som kan komma från den mat du matar din diskus. Om det finns höga fosfathalter närvarande kan de reduceras genom partiell vattenbyte eller genom att använda något som ROWAphos Media fosfatavlägsnande som kan placeras i filtret. Den är utformad för att avlägsna överskott fosfat.
Tipsen ovan kommer att få dig på god väg att få en vacker, exotisk akvarium diskus fisk som folk kommer att älska. Även dessa tips kommer att komma igång i vatten underhåll, kommer du vill investera i böcker diskus fisk eller e-böcker som ger dig mer omfattande information du kan använda.

Dog Parks i Alabama
Kan du identifiera en böld i din hund?
Att hålla en Guinea Pig som husdjur
Hjärtmask – Katter at Risk Too
Grunderna i femtiofem Gallon Akvarium
Att förstå och förbereda dig för en Pet Eutanasi
Allt om rasen: Briard
Djurmisshandel
4 juli Säkerhet för hundar
Prisvärd Veterinärer i Memphis
De bästa hundkennlar i Chicago

Leave a Reply