Symtom och behandling för Canine diabetes insipidus

Diabetes, som vi alla vet är ett medicinskt tillstånd som leder till onormalt frekvent urinering. Diabetes insipidus är ett särskilt villkor av diabetes som även inkluderar en rad sjukdomar som överdriven törst. Diabetes är inte bara en vanlig sjukdom bland människor, men också vanligt bland hundar. Hund diabetes finns i två former, diabetes insipidus (DI) eller dricka diabetes och diabetes Mellis (DM) eller socker diabetes.
Kommer till Diabetes insipidus (DI), verkar det i princip när kroppen inte kan upprätthålla vattenbalansen inom sig. När en hund drabbas av DI, kan det inte hålla urinen i magen och kissar okontrollerat. I själva verket gäller insipidus härrör från fadd eller utspädd urin.
DI är en sällsynt men permanent tillstånd som gör det en källa till oro för alla sällskapsdjur ägare. Upptäcka DI är inte lätt och det tar en noggrann undersökning av blod-och urinprov för korrekt diagnos. Om du letar efter symptom, skulle du märka att i detta tillstånd hundar dricker mer vatten än vad de brukar göra och kissa ofta. Men var försiktig att göra bedömningar bara genom att titta på symptomen. När du misstänker något sådant, gå till en korrekt diagnos. Om du inte behandlar DI i tid kan det leda till uttorkning först och sedan koma och även död efteråt.
Här måste man notera att överdrivet drickande av vatten polydipsi samt hög urinering eller polyuri kan inträffa av många skäl. De kan uppstå på grund av den andra formen av diabetes, dvs sockersjuka Mellis. Njure krämpor kan också leda till sådana problem som njure är det organ som producerar urin. En erfaren veterinär är ett måste för din hunds hälsa kolla upp. Så gör inte någon fördröjning att kontakta en bra veterinär när du känner att din hund visar onormalt beteende och diskutera alla hälsofrågor fritt med experten.
Det finns två grundläggande typer av diabetes insipidus: 1. Central diabetes insipidus (CDI): När hypofysen frigör antidiuretiskt hormon (ADH) otillräckligt, orsakar det CDI. Varje hälsofråga om husdjur kräver mycket noggrann förståelse eftersom de inte kan berätta själva. Det finns många orsaker som kan leda till CDI. Det kan bero på medfödda defekter, tumörer på hypofysen, psykiska trauman och många andra orsaker.
2 Nefrogen diabetes insipidus (NDI): NDI orsakas om njurarna slutar svara på antidiuretiskt hormon som utsöndras av hypofysen. Detta leder i princip till fel på njurarna och därmed onormal urinering. NDI kan orsakas på grund av medfödda defekter, effekter av läkemedel samt metabola sjukdomar.
Förfarande för diagnos för DI: Diagnosen allmänhet sker genom en process av utslagning. Veterinärer försöker normalt att utesluta andra liknande sjukdomar innan du bekräftar DI. Sådana andra sjukdomar som diabetes mellitus (sockersjuka), “hyperadrenokorticism” eller Cushings sjukdom, hypertyreos, leversjukdom och njursvikt kan också ha samma symptom som DI och det är därför du måste vara försiktig.
Diabetes insipidus behandling oftast sker genom receptbelagda läkemedel. Den mest framträdande läkemedel för CDI kallas Desmopressin. Det gör för bristen på antidiuretiskt hormon. Det är kommersiellt tillgängligt som DDAVP. Det kan vara i form av nässpray pump eller det kan vara i flytande form för att användas som injektioner. Du kan också ha tabletter för oralt intag. Tiaziddiuretikum är föreskriven för NDI. Det tillåter koncentrationen av urin. Det finns orala läkemedel som klortiazid också som påverkar njurarna för att säkerställa korrekt koncentration av urinen. I varje fall aldrig ignorera symtomen om du verkligen hand om ditt husdjur som de kan vara dödlig.
Källor:

Skillnader mellan han-och honråttor
Hur man undviker Operera bort klorna din katt
Vietnamesiska Potbellied Grisar som husdjur
Problem som kan uppstå medan Umgås din hund
Blind Cave Tetra Faktablad
Dumpa den torrfoder
Alaskan Husky
Orsaker och behandling av dålig andedräkt i katter
En unik butik för hundar, katter och människor som älskar dem
Allt om rasen: West Siberian Laika
Akvariefiskar Köptips

Leave a Reply