Hur Brandsäker Din häst Barn eller stabil

Verkligheten i död och förstörelse brand utbrott kan utlösa är mycket tydligt under hög brandrisk säsong. Men brandrisk är ett år långa hot och inte begränsade till brännande sommarmånaderna. Det är bäst att vara förberedd om en sådan fruktansvärd händelse inträffar på din lada eller stabil. Öva god förebyggande tekniker kan du och din häst att sova mer fridfullt på natten.
Det är mycket klokt och viktigt att göra vissa deras är minst 50 fot Firebreak runt hela din lada eller stabil, särskilt i områden som är utsatta för löpeld utbrott. Alla borste, träd, gräs och annat skräp bör avlägsnas från området runt lada eller stabil. Några träd kvar i närheten bör hållas väl underhållna av säkerhetsskäl.
Hö, spån och andra brandfarliga material bör hållas i en separat byggnad hålls på säkert avstånd från ladugården eller stallet. Vissa försäkringsbolag kan kräva detta. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om deras politik i denna fråga. Se till hö förblir torr eftersom våta eller fuktiga hö har förmågan att spontant förbränna.
Det är oerhört viktigt att hålla viktiga nummer hands och ha en beredskapsplan på plats. Installera en telefon i din lada eller stabil. Placera anvisningar om hur du får till ladan och adressen bredvid varje telefon som ligger i nära eller runt byggnaden. Detta kommer att bidra till att spara värdefull tid vid en nödsituation.
Förbjuda rökning inom 30 meter av din lada eller stabil. Se till att lägga massor av “icke-rökare” skyltar i området och att strikt tillämpa detta förbud. Kom ihåg livet för dina hästar och själv är i riskzonen här. Var inte rädd att kräva folk följa reglerna oavsett vad deras reaktion. Säkerheten först! Du måste vara en röst för din häst, ladan, och alla andra passagerare.
På eller intill varenda stall dörr deras borde vara en grimma och leda rep som passar hästen bosatt i den stall ordentligt. Även detta kommer att spara dyrbar tid i en nödsituation och kan förhindra en potentiell katastrof.
Det rekommenderas starkt att brandsläckare placeras var 40-60 meter. Alternativet skulle vara att placera en på antingen ingången till byggnaden och i klibbighet och lagerlokaler. En brandsläckare ska placeras i foderförvaring område. Se till att dessa släckare hålls väl underhållna och skyddas från väder och vind.
Det är viktigt att se till att din lada eller en stabil är upp till brand kod. Kontrollera med din lokala brandkåren eller brand marskalk för detaljer och råd om nödvändigheter brand kod och förslag.
Rökdetektorer är mycket viktigt också. De bör hållas konstant ren och kontrolleras på funktionalitet var 4-6 månader.
Kontrollera alla och alla elektriska sladdar för skador på ett rutinmässigt. Byt omedelbart ut de som är skadade. Detta bör göras regelbundet för gnagare har en tendens att tugga på sladdar. Kontrollera också att göra vissa du inte överbelastar elektriska system. Kontakta en elektriker om det behövs. Undvik att använda förlängningssladdar på grund av risken för överbelastning av elektriska kretsar. Använd istället industriell kvalitet sladdar vid behov.
Sprinklersystem är en utmärkt idé och kan möjligen leda till att vissa rabatter från vissa försäkringsbolag. Kontrollera med din operatör för mer information och förslag.
En extern vattenförsörjning är en annan utmärkt idé samt ett nätaggregat. Se till att en slang alltid bifogas detta vatten. Slangen bör vara tillräckligt lång för att nå antingen ändarna av byggnaden med lätthet. Detta tillsammans med massor av brandsläckare och brandvarnare kan hjälpa avvärja katastrofen.
Spindelväv, damm och spån har förmågan att fatta eld. Det är viktigt att hålla dem sopas upp av de viktigaste golv och stänga av väggarna.
I ett område där åskväder är vanliga kan det vara klokt att installera en jordad belysning stav. Detta kommer att hjälpa avleda de förödande effekterna av en belysning strejk från din lada eller stabil. Åskledare lockar inte eller stöta bort belysning strejker utan ge en säker medel för att skapa en bana för el att resa till marken. Det är oerhört viktigt att blixten stången är ordentligt jordat för att det ska vara effektivt. Rådgör med en expert inom detta område eller be din lokala brandkåren för förslag och rekommendationer.
Håll gödsel pålar borta från strukturer. Gödsel pålar tenderar att bli fuktig och chansen för självantändning ökar som följd.
Wire burar eller andra effektiva och skyddande beläggningar bör placeras över öppna ljuskällor.
Håll alla dörrar väl underhållna så att de lätt kan öppnas och nås vid en nödsituation.
Öva brandövningar så är möjligt. Du kanske också vill överväga samråd med din lokala brandkåren på andra sätt du kanske kan förbereda och förhindra en brand bryter ut i din lada eller stabil.
Lämna INTE bärbara rumsvärmare utan uppsikt. Om möjligt inte använder dem alls, men om du måste då se till att de deltar vid alla tillfällen!
Tack, hov rengöringsmateriel och andra oljebaserade produkter är brandrisker som är trasor och leveranser används för att tillämpa dem. Se till att dessa material är ordentligt kastas eller säkras för att undvika brandrisk. Det föreslås dessa material lagras i en separat byggnad från ladugården eller stabil om möjligt. Byggnader med material som besitter stor brand potentialen bör ligga 50-75 meter bort från ladugården eller stabil för att undvika spridning av brand till andra byggnader.
En brand plan bör utarbetas och läggas i ett område väl synlig och besöks av människor. Se till att alla är medvetna om planen och dess plats.
Genom att så många av de ovannämnda försiktighetsåtgärder som möjligt att du hjälper till att säkerställa de säkraste medel för att hantera ett potentiellt brand utbrott, liksom för att förebygga ett. Det är bäst att rådgöra med din lokala brandkåren, brand inspektör och försäkringsbolag för vidare instruktioner. Säkerheten bör alltid vara ditt nummer ett bekymmer. Det kommer att bidra till att du, din häst och din lada hälsa och lycka.

Utfodring tamkaniner
Hur man håller det roliga med Tropiska fiskar
Är Pet Insurance värt det?
Hur man korrekt borsta hund
Allt om rasen: Berner sennenhund
Allt om rasen: Skye Terrier
Anta en hund
The Golden Cockatoo
Bad Kitty-Hantering av beteendeproblem hos katter
Gör din Ormar Har Kvalster?
Avelskatter: Starta en Katteriet

Leave a Reply